Du har rätt till modersmål i jiddisch!

Glöm inte att ansöka om modersmålsundervisning i jiddisch läsåret 2024/2025! Olika kommuner och skolor har olika rutiner för ansökan, fråga på din skola hur du ska göra.

För nationella minoritetsspråk räcker det med att en elev vill ha modersmålsundervisning, det krävs inte att språket är dagligt umgängesspråk, och i grundskolan finns inga krav på förkunskaper.

Modermålsundervisning i jiddisch
Modermålsundervisning i jiddisch