Jiddischsällskapet i Stockholm är en ideell förening som ingår i Sveriges Jiddischförbund. Sällskapet sprider kunskap om jiddisch och jiddischkultur i Stockholm genom föreläsningar, resor, filmkvällar, konserter, läsecirklar och kurser.

Sällskapets verksamhet syftar till revitalisering av jiddisch och har också en identitetsstärkande och social funktion.

Föreningen, som grundades av överlevande jiddischtalande personer, har under olika benämningar funnits i mer än 70 år. Merparten av medlemmarna idag är barn och barnbarn till dessa överlevande.

En regelbundet återkommande aktivitet i sällskapet är läsecirklar i vilka man talar och läser texter på jiddisch. Det finns idag tre grupper som träffas en gång per månad. Vi har också startat ett välbesökt språkkafé. 

Till barn och unga ges undervisning på jiddisch på Vasa Real och på Hillelskolan erbjuds jiddisch som hemspråk. Vuxna kan studera jiddisch på Paideia folkhögskola.

Intresset för jiddisch har ökat genom åren vilket vi kunnat konstatera när vi i samverkan med Judisk Kultur i Sverige arrangerat jiddischhelger med seminarier om musik och film. Till en bejublad konsert på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2018 kom 450 besökare och en filmhelg 2019 besöktes av 200 personer. Under 2020 skulle ”I väntan på Godot” med en amerikansk teatergrupp ha spelats men föreställningen kommer till följd av den rådande pandemin att spelas år 2021. Jiddischsällskapet har med bidrag från ISOF tagit fram ett digitalt läromedel på jiddisch för årsklasserna 4 – 9, vilket kommer att lanseras i början av år 2021. Läromedlet ligger på Jiddischförbundets hemsida och är redan nu tillgängligt för alla.

Vårt utbud av aktiviteter är stort och varierat. Du behöver inte kunna jiddisch för att delta. Det räcker att du är nyfiken och intresserad. Vi välkomnar nya medlemmar!