Vill du bli lärare i jiddisch?

Information om möjlighet att studera för kompetens att undervisa i jiddisch

Lunds universitet anordnar fr o m höstterminen 2022 en utbildning som ger kompetens att undervisa i jiddisch. Kursen är benämnd Lärarfortbildning men riktar sig inte bara till lärare.

Kursen kräver goda kunskaper i språket. Du som saknar kunskaper i jiddisch kan söka till nybörjarkurs. Du som har vissa förkunskaper i jiddisch kan starta med kursen Jiddisch: Nybörjarkurs II, 15 hp (YIDD20) , som ges våren 2023.

Du som vill gå lärarfortbildningen i jiddisch och har förkunskaper i språket ska välja Jiddisch: Grundkurs I för lärare, 15 hp (YIDA11) , som startar hösten 2022.

Det finns möjlighet att söka även efter det officiella sista sökdatumet.

Samtliga kurser är distanskurser och undervisningsspråk är engelska. 

Mer information: https://www.sol.lu.se/jiddisch/lararfortbildning/