Läromedel på jiddisch

Paula Grossman arbetade som svenskalärare för SFI-studenter, mest flyktingar, när jiddisch blev ett nationellt minoritetsspråk år 2000 och seminarierna i Stockholm drog igång.

Paula Grossman pratar språkrevitalisering på Sveriges Radio.
Pedagogen Paula Grossman har skapat mycket utbildningsmaterial på jiddisch. Foto: Thomas Lunderquist

Hon tog upp språket som hon hade hört hemma som barn, och började engagera sig för jiddischens revitalisering. Hon lärde sig själv att skriva, läsa och tala bättre, och satte sedan igång med att undervisa och skapa läroböcker och annat undervisningsmaterial.

Thomas Lunderquist intervjuar Paula Grossman i radioprogrammet Jiddisch far alle.

Programmet sändes på Sveriges Radio 5 juni 2021 och går att ladda ner på SR:s hemsida.

Lyssna på programmet här